GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en
actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst
mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Athos Grootkeuken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of
van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Derhalve kunnen aan in deze website opgenomen nieuwsartikelen,
productgegevens, eventuele prijzen en overige informatie geen rechten worden ontleend. Prijzen en specificaties kunnen wijzigen zonder
voorafgaande opgave. Afgebeelde producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.


HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden
worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen
enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links
worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.


KLACHTEN

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepaling of inbreuk maakt op rechten van derden
kunt u mailen naar onze verkoop, athosgrootkeuken@home.nl of via telefoonnummer (0164) 23 4900.

ATHOSGROOTKEUKEN
GROOT IN KEUKENS
ATHOSGROOTKEUKEN
GROOT IN KEUKENMATERIALEN
ATHOSGROOTKEUKEN
GROOT IN SERVICE
ATHOSGROOTKEUKEN
GROOT IN KWALITEIT
disclaimer
Athos Grootkeuken op Twitter
Athos Grootkeuken op Facebook